Hội đồng khoa học Công nghê

Thứ Năm 16:43 10/11/2016

Hội đồng Khoa học Công nghệ (Nhiệm kỳ: 2014-2017)


STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Đỗ Trung Hiếu

Chủ tịch

2

Trần Đức Thọ

Phó Chủ tịch

3

Nguyễn Chân Phương

Ủy viên thư ký

4

Đàm Hải Nam

Ủy viên

5

Hứa Ngọc Sơn

Ủy viên

6

Phan Xuân Thông

Ủy viên

7

Nguyễn Xuân Trường

Ủy viên

8

Hoàng Văn Vĩ

Ủy viên

9

Trịnh Tiến Khỏe

Ủy viên

10

Nguyễn Thu Hiền

Ủy viên

11

Phạm Hà Trung

Ủy viên

12

Dương Anh Tuân

Ủy viên

13

Hồ Công Trân

Ủy viên

14

Lê Thùy Dương

Ủy viên

Video