BAN LÃNH ĐẠO VIỆN

Thứ Sáu 9:42 10/07/2020

Ban lãnh đạo Viện gồm có: Viện trưởng, 03 Phó viện trưởng và Kế toán trưởng
 
Viện trưởng
Ông Lê Thái Hà
Điện thoại: - Cơ quan: 043.5528960
         
 
 
Phó Viện trưởng
Ông Hứa Ngọc Sơn
Điện thoại: - Cơ quan: 043.5528961
              
 
 
Phó Viện trưởng
Ông Đỗ Trung Hiếu
Điện thoại: - Cơ quan: 043.5522017
          
 
Phó Viện trưởng
Bà Nguyễn Thu Hiền
Điện thoại: - Cơ quan: 043.5525553
         
 
Kế toán trưởng
Ông Đỗ Ngọc Dân 
  Điện thoại:- Cơ quan: 043.8543343
               
 

Video