Ảnh hưởng của góc cánh xoắn tang máy khấu đến hiệu quả chất tải than lên máng cào

Thứ Tư 16:03 29/07/2020

Tạp chí: Ugol / Số: 1 / Năm: 2020 / Trang: 46-50 / DOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2020-1-46-50 / Quốc gia: Liên bang Nga / Lĩnh vực: Kỹ thuật / ISSN: 0041-5790 / Thuộc hệ thống: SCOPUS / Xếp nhóm: Q3 / Tác giả: PGS.TS. Đinh Văn Chiến (1); NCS. Nguyễn Khắc Lĩnh, Đại học Mỏ Saint-Petersburg, Saint-Petersburg, Liên bang Nga; TS. Nguyễn Văn Xô (1); ThS. Lê Thanh Bình, Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ- Vinacomin, Hà Nội, Việt Nam (1 - Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam)

/uploads/Anh huong cua goc canh xoan tang may khau den hieu qua chat tai than len mang cao .pdf

Video

Vinacomin