Sự phụ thuộc của thời gian hoạt động mũi búa thủy lực vào khả năng chống mài mòn của vật liệu chế tạo

Thứ Tư 16:49 29/07/2020

Tạp chí: Mining Informational and Analytical Bulletin / Số: 5 / Năm: 2020 / Trang: 68-79 / DOI: 10.25018/0236-1493-2020-5-0-68-79 / Quốc gia: Liên bang Nga / Lĩnh vực: Kỹ thuật / ISSN: 0236-1493 / Thuộc hệ thống: SCOPUS / Xếp nhóm: Q3 / Tác giả: V.I. Bolobov (1), Dr. Sci. (Eng.), Professor; Le Thanh Binh, Researcher, Vinacomin - Institute of Energy and Mining Mechanical Engineering (IEMM), Hanoi, Vietnam; S.A. Chupin (1), Cand. Sci. (Eng.), Assistant Professor; V.A. Plashchinsky (1), Graduate Student (1 – Saint-Petersburg Mining University, Saint-Petersburg, Russia)

/uploads/Su phu thuoc cua thoi gian hoat dong mui bua thuy luc vao kha nang chong mai mon cua vat lieu che tao.pdf

Video

Vinacomin