Các bài báo khoa học

 • Thứ Tư 16:23 29/07/2020

  Lan truyền vết nứt trong đất đá khi bị va đập

  Tạp chí: Obogashchenie Rud / Số: 6 (384) / Năm: 2019 / Trang: 3-8 / DOI: 10.17580/or.2019.06.01 / Quốc gia: Liên bang Nga / Lĩnh vực: Khoa học vật liệu/ ISSN: 0202-3776 / Thuộc hệ thống: SCOPUS / Xếp nhóm: Q2 / Tác giả: Bolobov V.I. (1), Professor, Doctor of Engineering Sciences, Senior Researcher; Le Thanh Binh, Researcher, Vinacomin - Institute of Energy and Mining Mechanical Engineering (IEMM), Hanoi, Vietnam; Plaschinsky A.A. (1), Postgraduate (1 – St. Petersburg Mining University, St. Petersburg, Russia)

 • Thứ Tư 16:03 29/07/2020

  Ảnh hưởng của góc cánh xoắn tang máy khấu đến hiệu quả chất tải than lên máng cào

  Tạp chí: Ugol / Số: 1 / Năm: 2020 / Trang: 46-50 / DOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2020-1-46-50 / Quốc gia: Liên bang Nga / Lĩnh vực: Kỹ thuật / ISSN: 0041-5790 / Thuộc hệ thống: SCOPUS / Xếp nhóm: Q3 / Tác giả: PGS.TS. Đinh Văn Chiến (1); NCS. Nguyễn Khắc Lĩnh, Đại học Mỏ Saint-Petersburg, Saint-Petersburg, Liên bang Nga; TS. Nguyễn Văn Xô (1); ThS. Lê Thanh Bình, Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ- Vinacomin, Hà Nội, Việt Nam (1 - Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam)

 • Thứ Tư 16:49 29/07/2020

  Sự phụ thuộc của thời gian hoạt động mũi búa thủy lực vào khả năng chống mài mòn của vật liệu chế tạo

  Tạp chí: Mining Informational and Analytical Bulletin / Số: 5 / Năm: 2020 / Trang: 68-79 / DOI: 10.25018/0236-1493-2020-5-0-68-79 / Quốc gia: Liên bang Nga / Lĩnh vực: Kỹ thuật / ISSN: 0236-1493 / Thuộc hệ thống: SCOPUS / Xếp nhóm: Q3 / Tác giả: V.I. Bolobov (1), Dr. Sci. (Eng.), Professor; Le Thanh Binh, Researcher, Vinacomin - Institute of Energy and Mining Mechanical Engineering (IEMM), Hanoi, Vietnam; S.A. Chupin (1), Cand. Sci. (Eng.), Assistant Professor; V.A. Plashchinsky (1), Graduate Student (1 – Saint-Petersburg Mining University, Saint-Petersburg, Russia)

Video