Thông tin khoa học và công nghệ

 • Thứ Năm 11:44 11/11/2021

  VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ - VINACOMIN HỌP HỘI ĐỒNG CẤP CƠ SỞ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP TẬP ĐOÀN TKV

  Sáng ngày 09/11/2021, tại trụ sở Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin, đã tổ chức họp Hội đồng KHCN cấp cơ sở tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài nghiên cứu KH&CN cấp Tập đoàn TKV “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thử nghiệm thiết bị đập nghiền than, đất đá MĐN-1000 (kiểu PLM-1000) lắp đặt trên cầu chuyển tải SZB764/132 dùng cho lò chợ cơ giới hóa mỏ than hầm lò”, mã số KC.01/03BS-19/16-20 do ThS. Phan Xuân Thông làm chủ nhiệm, Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin là cơ quan chủ trì thực hiện.

 • Thứ Tư 10:04 08/09/2021

  Nghiệm thu đề tài nghiên cứu

  Đề tài Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thử nghiệm hệ thống quản lý giám sát và điều khiển từ xa bằng thẻ wifi phòng nổ dựa trên mạng tốc độ cao Ethernet Chủ nhiệm đề tài: Ông Phạm Văn Hiếu

 • Thứ Hai 9:32 30/11/2020

  VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ - VINACOMIN HỌP HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU DỰ ÁN SXTN CẤP TẬP ĐOÀN TKV

  Ngày 26/11/2020, tại trụ sở Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin, đã tổ chức họp Hội đồng KHCN cấp cơ sở nghiệm thu kết quả dự án SXTN cấp Tập đoàn TKV “Hoàn thiện thiết kế, chế tạo, nội địa hóa và áp dụng thử nghiệm giải pháp tự động hóa các tuyến vận tải băng tải mỏ hầm lò”, mã số KC.05.D33-18/16-20 do TS. Đỗ Trung Hiếu, Phó Viện trưởng làm chủ nhiệm, Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin là cơ quan chủ trì thực hiện.

 • Thứ Hai 16:12 09/11/2020

  VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ - VINACOMIN HỌP HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP TẬP ĐOÀN

  Sáng ngày 05/11/2020, tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Tập đoàn “Xây dựng chiến lược phát triển Cơ khí TKV đến năm 2025, tầm nhìn 2035”, mã số KC.06.NV01-19/16-20 do ThS. Hứa Ngọc Sơn, làm chủ nhiệm, Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ- Vinacomin là cơ quan chủ trì thực hiện.

 • Thứ Năm 10:10 01/10/2020

  VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ- VINACOMIN HỌP HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP TẬP ĐOÀN

  Ngày 28/9/2020, tại trụ sở Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ- Vinacomin, đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài nghiên cứu KH&CN cấp Tập đoàn TKV “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thử nghiệm cổng gió tự động dùng trong mỏ than hầm lò”, mã số KC.05.Đ24-18/16-20 do ThS. Trần Đức Thọ làm chủ nhiệm, Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ- Vinacomin là cơ quan chủ trì thực hiện.

 • Thứ Năm 10:22 01/10/2020

  VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ- VINACOMIN HỌP HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP TẬP ĐOÀN

  Ngày 25/9/2020, tại trụ sở Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ- Vinacomin, đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài nghiên cứu KH&CN cấp Tập đoàn TKV “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thử nghiệm hệ thống quản lý giám sát và điều khiển từ xa bằng thẻ wifi phòng nổ dựa trên mạng cao tốc Ethernet”, mã số KC.05.Đ23-18/16-20 do ThS. Phạm Văn Hiếu làm chủ nhiệm, Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ- Vinacomin là cơ quan chủ trì thực hiện.

 • Thứ Ba 11:08 25/08/2020

  HỌP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU KẾT QUẢ DỰ ÁN SXTN CẤP QUẢN LÝ TẠI BỘ CÔNG THƯƠNG

  Chiều ngày 15/08/2020, Bộ Công Thương đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả dự án “Sản xuất thử nghiệm một số tủ điện điều khiển - giám sát thiết bị sử dụng trong khai thác hầm lò”, mã số DASXTN.010/18 do ThS. Phạm Văn Hiếu làm chủ nhiệm, Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ- Vinacomin là cơ quan chủ trì thực hiện.

 • Thứ Sáu 9:32 07/08/2020

  TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM HỌP HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP TẬP ĐOÀN

  Ngày 29/7/2020, tại trụ sở Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài nghiên cứu KH&CN cấp Tập đoàn “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thử nghiệm máy hút sắt lắp trên băng tải”, mã số KC.02.Đ06-18/16-20 do TS. Trần Ngọc Minh làm chủ nhiệm, Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ- Vinacomin là cơ quan chủ trì thực hiện.

 • Thứ Sáu 9:14 07/08/2020

  VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ- VINACOMIN HỌP HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP TẬP ĐOÀN TKV

  Ngày 28/7/2020, tại trụ sở Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ- Vinacomin, đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài nghiên cứu KH&CN cấp Tập đoàn TKV “Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thử nghiệm hệ thống giám sát, điều khiển từ xa bằng rơ-le bảo vệ kỹ thuật số mạng cung cấp điện trong các mỏ than hầm lò TKV”, mã số KC.05.Đ21-18/16-20 do KS. Lê Văn Thông làm chủ nhiệm, Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ- Vinacomin là cơ quan chủ trì thực hiện.

 • Thứ Ba 13:14 14/07/2020

  VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ- VINACOMIN HỌP HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU DỰ ÁN SXTN CẤP BỘ CÔNG THƯƠNG

  Ngày 26/6/2020, tại trụ sở Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ- Vinacomin, đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả dự án SXTN cấp Bộ Công Thương “Sản xuất thử nghiệm một số tủ điều khiển - giám sát thiết bị sử dụng trong khai thác hầm lò”, mã số DASXTN.010/18 do ThS. Phạm Văn Hiếu làm chủ nhiệm, Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ- Vinacomin là cơ quan chủ trì thực hiện.

 • Thứ Ba 16:32 14/07/2020

  HỘI NGHỊ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ - VINACOMIN NHIỆM KỲ 2020 -2023

  Sáng ngày 29/06/2020, tại trụ sở Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ- Vinacomin, đã diễn rathành công Hội nghị bầu cử Hội đồng khoa học công nghệ Viện nhiệm kỳ 2020 -2023.

 • Thứ Hai 13:56 06/07/2020

  HỘI THẢO “XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CƠ KHÍ TKV ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2035”

  Sáng ngày 05/06/2020, Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ- Vinacomin đã tổ chức Hội thảo “Xây dựng Chiến lược phát triển Cơ khí TKV đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035” tại Trụ sở của Viện.

 • Thứ Năm 12:26 02/07/2020

  Cơ giới hóa - giải pháp chiến lược của ngành Than

  Tăng nhanh sản lượng than khai thác hầm lò, nâng cao mức độ an toàn và cải thiện điều kiện làm việc của người lao động khi khai thác ngày càng xuống sâu là mục tiêu quan trọng nhất của ngành Than thời gian tới. Mục tiêu này chỉ có thể thực hiện thật tốt khi áp dụng cơ giới hóa. Một số khâu trong quy trình sản xuất than, như: khấu than, chống giữ lò chợ, vận tải và đào lò phù hợp với điều kiện địa chất các mỏ, đặc biệt là khai thác và đào chống lò càng cần vai trò của cơ giới hóa (CGH), những nơi sức người khó lòng đảm đương một cách hoàn hảo.

 • Thứ Hai 15:13 06/07/2020

  Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin Nghiệm thu dự án cấp Tập đoàn

  Sáng ngày 01/11/2017, tại trụ sở Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - 565 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Hội đồng KHCN cấp cơ sở đã tổ chức họp nghiệm thu dự án cấp Tập đoàn do Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ chủ trì thực hiện.

 • Thứ Năm 12:01 02/07/2020

  Than Nam Mẫu: Áp dụng giá thủy lực di động liên kết xích

Video

Vinacomin