Phòng Quản lý Khoa học - Đầu tư

  • Thứ Ba 10:21 26/01/2016

    Phòng Quản lý Khoa học - Đầu tư

    Phòng Quản lý Khoa học - Đầu tư (gọi tắt là KH-ĐT) được thành lập ngày 01/10/2012 theo Quyết định số 242/QĐ-VCNM của Viện trưởng Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin

Video

Vinacomin